29 Mayıs 2017

İki devrim fidanı, İbrahim Tufan Eroğluer ve Ayşe Deniz Karacagil Ölümsüzdür!

Birleşik Özgürlük Güçleri savaşçısı İbrahim Tufan Eroğluer (Hasan Ali) yoldaşımız ve siper yoldaşımız MLKP savaşçısı Ayşe Deniz Karacagil (Destan Temmuz), 29 Mayıs 2017 tarihinde Rakka cephesinde, IŞİD çetelerine karşı yürütülen savaşta şehit düşmüştür. İki Türkiyeli devrimci, iki devrim fidanı, yan yana, omuz omuza savaşmış, öyle de ölümsüzleşmiştir.

Devamı...

26.05.2017

Bedrettin Akdeniz ve Mahir Arpaçay Yolculuğumuzun Rehberidir

Birleşik Özgürlük Güçleri'nin Kobane direnişinde yer alan ilk savaşçılarından; Bedrettin Akdeniz (25 Mayıs 2015) ve Mahir Arpaçay'ın (2 Haziran 2015) şehadetinin üstünden 2 yıl geçti. Bedrettin ve Mahir Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin temsilcileri olarak geldikleri Rojava topraklarında enternasyonalizmin bayrağının taşıyıcıları olmuşlardır. Rojavada IŞİD'e karşı yürütülen savaşta üstlendikleri rol ve sergiledikleri cesaret kendilerinden sonra kalanlara örnek teşkil etmiştir. Özgürlük Güçleri Bedrettin, Mahir ve diğer şehitlerimizin sergiledikleri pratiklerle Özgürlük Güçleri olmuştur.

Devamı...

10.05.2017

BAŞKOMUTAN ULAŞ BAYRAKTAROĞLU ÖLÜMSÜZDÜR!

“İnsan bir kez yaşar, bir kez ölür. Devrimci ikisini de doğru yapandır.”
-Başkomutan Ulaş Bayraktaroğlu

Türkiye Devrimci Hareketi’nin en zorlu dönemlerinde doğan, mücadele içerisinde yetişen ve bu hareketi zaferle buluşturmak için her barikatta her mevzide canını ortaya koyan Ulaş Bayraktaroğlu Rakka hamlesinde, en ön cephede ölümsüzlüğe erişti. Devrimci Komünarlar Partisi’nin kurucu önderi, Birleşik Özgürlük Güçleri’nin başkomutanı, Gezi ayaklanmasının tartışmasız önderi devrim için ölümsüzleşenlerin saflarına vardı.

Devamı...

30.03.2017

30 Mart: Devrimde Kararlılık, Halka Bağlılık, Öncüde Israr

Bugün 30 Mart...

Türkiyeli devrim ülke tarihinin önemli bir kavşağına daha stratejik eksikleriyle giriyor.
Devrimci öncünün eksikliğiyle, onun harekete geçiremediği yığınların eksikliğiyle...

Devamı...

Devrimci-demokrat kamuoyunun ve halkın bilgisine sunulur:

Yukarıdaki fotograftaki Çağdaş Demirel isimli şahıs devrimci saflarda ajan provakatörlük ve halk düşmanlarıyla işbirliği suçlarını işlemiştir. Bu şahsın karşı devrimci faaliyetleri sonucunda bazı devrimciler faşist düşmanın eline geçmiş ve devrimci örgütlenme manevi-maddi olarak çeşitli zararlar görmüştür.

Devamı...

04.12.2016

SAYMAYA BAŞLAYIN

AKP-IŞİD faşizmi işçi sınıfına, halklara, kadınlara, gençlere karşı yürüttüğü savaşı giderek şiddetlendirmekte ve kendisine biat etmeyen her kesime doğru genişletmektedir. Faşist partinin karşıtlarını kontrol altına alma yöntemi biat etmeye(diz çökmeye) zorlama ve devşirme olarak iki temel başlık altında özetlenebilir.

Devamı...

11.10.2016


ZEYNEBİYE TOPLUMU ZALİME DİZ ÇÖKMEYENLERİN TAKİPÇİSİDİR.


AKP-IŞİD faşizmi mezhepçidir.

-AKP faşizmi her geçen gün Ortadoğu’daki katliamcı politikasını devam ettirmekte, Suriye ve Irak'ı işgal ederek özellikle Şii’lere karşı saldırılar planlamakta ve hatta uygulamaktadır.
-IŞİD saldırılarından kurtulan Türkmen ve Arap Şii’lerinin Irak'ın Tazehurmatu, Telafer ve Felluce kentlerinde kamplarda yaşadıkları açlık, yoksulluk ve sefaletin sorumlusu ülkeyi yöneten Erdoğan ve AKP hükümetinin tekçi-faşist ideolojisidir.

Devamı...

04.10.2016

AKP-IŞİD Faşizmi Türkiye'nin Üzerine Çökmüş Bir Karabasandır!

AKP Bu Memlekete Ait Değildir!
-O toprağı, suyu, havayı, ormanı, denizi... kirleten ve satandır.
-O halkların değerlerini hiçe sayandır.
-O işçilerin katilidir.
-O sömürgeci, katliamcı, soykırımcıdır.

Devamı...

02.10.2016


ORTASI YOK!
Ya Özgürlük Güçlerinin Ya Faşizmin Tarafındasın!

AKP-IŞİD faşizmini ezmek için
-Baskı ve zulüm altında korkuya kapılarak faşizme diz çökenler! Sadece ayağa kalkın yeter.
-Küçük maddi menfaatler için iktidarın haydutlarına el açanlar! Zalimlerin sadakasını elinizin tersiyle itin yeter.

Devamı...

16.07.2016

ÖZGÜRLÜK GÜÇLERİ AKP-IŞİD FAŞİZMİNİN PROVAKASYONUNA KARŞI DEVRİMCİ SAVAŞI BÜYÜTECEKTİR!

İşçi sınıfına, ezilenlere ve halklara zulmeden, sömüren egemen güçler birbiriyle silahlı çatışmaya başlamıştır. Egemenler arasında süren bu çatışma hangi derin planlar doğrultusunda yürütülürse yürütülsün, gelinen noktada ortaya çıkan net sonuç, bu çatışmanın AKP-IŞİD faşizmini güçlendirdiğidir. Hiç kuşku yok ki güncel devrimci strateji net bir şekilde AKP-IŞİD faşizminin diktatörlüğünü kurmasını engellemek olmalıdır. İşçiler, halklar, kadınlar, gençler, ezilenler AKP-IŞİD faşizmine karşı savaşmak için birleşmelidir.

Devamı...

28.06.2016

Türkiye ezilen halklarına, kadınlarına ve emekçi sınıfına;

Birleşik Özgürlük Güçleri Şehit Mahir Arpaçay Taburu Membiç ve civarının faşist IŞİD çetelerinden temizlenme hamlesinde başlangıcından itibaren ön cephede göğüs göğüse çarpışan, 27 Haziran 2016 günü Membiç'in Kuzey cephesinden şehre giren güçlerimiz arasındaki Eylem Ataş yoldaşımız çetelerin açtığı ateş sonucu şehit olmuştur.

Devamı...

28.04.2016

DEVRİMCİ PROLETARYA 1 MAYIS'TA AKP-IŞİD FAŞİZMİNE GEÇİT VERMEYECEĞİNİ GÖSTERECEKTİR!
AKP-IŞİD faşizmi Taksim, Kızılay vb. kent merkezlerini işçi sınıfına yasaklayarak doğasının gereğini yapmıştır. Faşizmin özelliklerinden biri kitleleri ve muhalif siyasal grupları karaktersizleştirerek kendisine biat etmesini sağlamak ve yığınlaştırmaktır. Faşizm sadece kör ve kaba bir terör uygulaması değildir. Tersine faşizmin ideolojisinin ürünü olan toplumsal pratik, merkezi iktidar gücüne biat eden kitlelerin bütünsellik arz eden eylem (ya da eylemsizlik) biçimlerinden oluşur. Faşizmi oluşturan ideolojik bileşiğin temel elementleri olarak kapitalizmin doğasında bulunan hamkafalılığı, tutarsızlığı, iradesizliği ve tedirginliği de saymamız gerekir.

Devamı...

15.04.2016

Özgürlük Güçleri yanlış davranışların karşılığını verdiği gibi doğru davranışların da karşılığını verir!
İnsanların hayatlarını, geleceklerini, geçmişlerini en önemlisi onurlarını etkilediği için avukatlık mesleği yüksek düzeyde ahlâk ve kültür gerektirir. Sınıflı toplumlar var olduğu müddetçe hukuki yapılar var olacaktır.

Devamı...

07.04.2016

Özgürlük Güçleri!
AKP-IŞİD Faşizmine Memleketi Dar Edin!
Tescilli faşistler Erdoğan’la Bahçeli “Ya baş eğeceksiniz ya baş vereceksiniz”, “Taş üstünde
taş, baş üstünde baş bırakmayın” böğürtüleriyle düet yapıyorlar. Bahçeli’nin katliamcılıkta
AKP faşistleriyle yarışması, AKP kuyrukçuluğunu gizlemek içindir. Her ikisinin de yurdu
cehennem, halkları zebanilerdir; dinleri sermaye, imanları iktidardır.

Devamı...

02.04.2016

Türkoğlu tüm işçi sınıfının, halkların, kadınların, gençlerin namluya sürülmüş halk mermisidir, yiğit sesidir, başeğmez devrimci duruşudur.

Sermayenin- emperyalizmin kulları, azgın işkenceciler, halkın katilleri, riyakar üçkağıtçılar! sizin gücünüz Talat'ımızı kaybetmeye, bizden almaya yetmez. Başta Trakya olmak üzere Talat Türkoğlu tüm işçi sınıfının, halkların, kadınların, gençlerin namluya sürülmüş halk mermisidir, yiğit sesidir, başeğmez devrimci duruşudur.

Devamı...

29.03.2016

Kızıldere Göğü Fethe Çıkan Komünarların Dünyanın Devrim Ateşi Yanan Heryerinde Yaşayan Eseridir. Kızıldere anlatılamaz, anılamaz... Kızıldere yaşanır. Devrim İçin Hiç Durmadan Savaşanlara ve Ölümsüzleşenlere Bin Selam Olsun!

Devamı...

15.03.2016

KATLİAMLARI DURDURMAK İÇİN AKP-IŞİD FAŞİZMİNE KARŞI DEVRİMCİ SAVAŞI YÜKSELTELİM!

Türkiye, Kürdistan ve Suriye'nin dört bir tarafında gerçekleştirilen katliamların sorumlusu ve çoğu zaman planlayıcısı AKP-IŞİD faşizmidir. 13.03.2016 tarihinde Ankara Güvenpark'ta bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren insanlarımızın katili de hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde faşist AKP-IŞİD terör örgütüdür.

Devamı...

04.03.2016

AKP-IŞİD FAŞİZMİNİ EZECEĞİZ!

IŞİD çeteleri Girê Spî ve Silûk kasabaları ile Şirik köyünü ele geçirmek amacıyla 27 Şubat
gecesi 01:15'te 25 ayrı noktaya AKP desteğiyle saldırı düzenledi. AKP-IŞİD saldırılarına karşı bölge
halkının büyük desteğiyle Birleşik Özgürlük Güçleri savaşçılarının da katıldığı QSD öncülüğündeki
operasyonlar sonucunda saldırılar kısa sürede durdurulmuş ve çeteler girdikleri tüm alanlardan
temizlenmiştir.

Devamı...

17.02.2016

Karadeniz'de direnenlere selam olsun!
Artvin direnişi büyütülmelidir!

Artvin halkı boğazına sarılan ele karşı yalnız kendi nefesini, parsel parsel satılan toprağını, suyunu savunmuyor; AKP faşizminin hergün ayaklar altına almaya çalıştığı onurumuzun barikatlarında direniyor.

Devamı...

13.02.2016

AKP-IŞİD Faşizminin Tüm Karargahlarını, Kurumlarını Ve Taşeron Organizasyonlarını Vurun!
Faşist Katillere, Cenazelerimize Bile İşkence Yapanlara,Tecavüzcülere Ve Onları Alkışlayanlara Nefes Aldırmayın!

AKP-IŞİD faşizminin istihbarat ve hedef belirleme araçları olarak çalışan, "medya" adı altında tüm muhalif çevreleri faşist çetelere hedef göstermeyi görev edinmiş, yalanları defalarca kez ortaya dökülmüş olmasına karşın faşist iktidarın koltuğu altında beslenen, büyütülen Yeni Akit ve Yeni Şafak istihbarat organları devrimciler tarafından gerçekleştirilen bir eylemle "uyarıldı!"

Devamı...

24.10.2015


AKP-DAİŞ faşizmine karşı direnenler kazanacak!

AKP-DAİŞ faşizmi, aylardır halklarımıza karşı özel bir savaş konseptini devreye soktu! Devlet ve onunla iç içe geçmiş AKP-DAİŞ faşizmi, kendi dışındaki tüm güçlere saldırıyor. Yani iktidarın, işçi sınıfını, emekçileri, Kürt halkını, gençleri ve kadınları katletmek dışında hiçbir işlevi bulunmuyor. Faşizm; kan, gözyaşı ve ölümden besleniyor...

Devamı...

19.10.2015

Emperyalizme, AKP-DAİŞ faşizmine karşı şimdi Aziz olunmalı!

Aziz Güler yoldaşımızın cenazesi, 59 gündür AKP-DAİŞ faşizminin uyguladığı işkence nedeniyle Rojava topraklarında bekletiliyordu. Birleşik Özgürlük Güçleri Komutanı Aziz Güler yoldaş, Türkiyeli devrimcilerin, Alevi, Süryani, Türk, Kürt, Arap, Çerkes, Laz tüm uluslardan halklarımızın, emek, barış, demokrasi güçlerinin ve insanlığın safında yeralan tüm bireylerin günlerdir süren kesintisiz mücadeleleriyle kendi doğup düyüdüğü topraklara İstanbul'a ulaştırıldı...

Devamı...

10.10.2015

Katillere geçit vermeyeceğiz

Ankara Tren Garında bugün gerçekleştirilecek barış mitingi için toplanan kitlelere karşı gerçekleştirilen bombalı saldırılarda 107 kişi hayatını kaybederken, 186 kişi yaralandı. Barış taleplerini haykırmak için bir araya gelen savunmasız kitlelere karşı tertiplenen bu saldırının amacı, emek, barış, demokrasi güçlerini susturmaktır.

Devamı...

21.09.2105


İşçi sınıfına, emekçilere, ezilenlere, halklarımıza…
Birleşik Özgürlük Güçleri Rojava Komutanı Rasih KURTULUŞ mücadelemizde yaşayacak!

Birleşik Özgürlük Güçleri Rojava Karargâhı Komutanı Aziz Güler (Rasih Kurtuluş) yoldaş 21 Eylül tarihinde, Birleşik Özgürlük Güçleri tarafından DAİŞ çetelerine yönelik düzenlenen operasyon sırasında çetelerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucunda şehit düşmüştür.

Devamı...

10.09.2015

Birleşik Özgürlük Güçleri'nden Misilleme Eylemi

Birleşik Özgürlük Güçleri savaşçıları, Sülük'ün 9 km güneyinde bulunan faşist DAİŞ çetelerine ait askeri bir alana yönelik olarak misilleme eylemi gerçekleştirdi. Birleşik Özgürlük Güçleri savaşçıları eylemlerini, Şehit Bedreddin Akdeniz ve Mahir Arpaçay şahsında Suruç'ta katledilen gençler, Diyarbakır'da bombalanan halklar, ezilen Kürt halkı ve Rojava'da şehit düşen enternasyonalist devrimciler, YPG ve YPJ güçleri başta olmak üzere tüm devrim şehitlerine atfettiler.

Devamı...

05.06.2015


Birleşik Özgürlük Güçleri savaşçısı Mahir ARPAÇAY mücadelemizde yaşayacak!

Rojava’nın kurtuluşu savaşında bir yoldaşımız daha şehit düştü. 2 Haziran günü yapılan operasyonda Mahir Arpaçay (Tamer Arda) yoldaş faşist DAİŞ’in kurşunlarına karşı kahramanca savaşırken feda olmuştur.
Mahir Arpaçay, Kobanê’nin kurtuluşunda savaşmış, cephelerde kalmayı adına yakışır bir şekilde sürdürmüş, bugün faşist DAİŞ’e karşı son mermisine kadar savaşmıştır. Devrimci dayanışma ve yoldaşlarını koruma ruhunu yükselterek, zafere kilitlenmiş bir savaş tarzıyla, Mahir Çayan’ın adıyla, yaşanabilecek en devrimci 19 senesini yaşamış; silahını yine Çayanlardan almıştır. Ve bizlere silahını ve adını bırakmıştır” dedi.

Devamı...

03.06.2015

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
An Serkeftin, An Serkeftin!

Birleşik Özgürlük Güçleri savaşçısı Mahir Arpaçay(Tamer Arda) yoldaş, dün(02.06.2015) saat öğlen 12 sularında YPG'nin Cizire Kantonunun Serekaniye cephesinin başlatmış olduğu Şehit Rûbar hamlesine bağlı olarak Nestel köyünün özgürleştirilmesi operasyonunda DAİŞ çeteleriyle girilen çatışmada vücuduna isabet eden iki mermi sonucu ölümsüzleşmiştir.

Devamı...

26.05.2015

İşçi Sınıfına, Emekçilere, Ezilenlere, Halklarımıza...

Kobanê'nin İnce Memed'i enternasyonalist sosyalizm mücadelemizde yaşayacak!

Birleşik Özgürlük Güçleri savaşçısı komutanlarımızdan Bedreddin Akdeniz yoldaş dün(25.05.15) saat sabah 09. 00 sularında Cizirê Kantonunun Serekaniye cephesinde Til Xenzir hamlesi sırasında Mebruka bölgesinde DAİŞ çetelerinin döşedikleri mayınları temizlerken gerçekleşen patlama sonucu ölümsüzleşti!

Devamı...

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan