15.03.2016


KATLİAMLARI DURDURMAK İÇİN AKP-IŞİD FAŞİZMİNE KARŞI DEVRİMCİ SAVAŞI YÜKSELTELİM!

Türkiye, Kürdistan ve Suriye'nin dört bir tarafında gerçekleştirilen katliamların sorumlusu ve çoğu zaman planlayıcısı AKP-IŞİD faşizmidir. 13.03.2016 tarihinde Ankara Güvenpark'ta bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren insanlarımızın katili de hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde faşist AKP-IŞİD terör örgütüdür. Faşist partinin ve yandaşlarının açıkça ilan ettiği terörü ve katliamı esas alan eylem hattı Ankara'daki son bombalı saldırıyla ilgili olay, fail, "kim yaptı?" gibi tartışmaları gereksiz ve anlamsız kılmaktadır. Faşist çetelerin elebaşlarının "oluk oluk kan akacak" tarzında fetvalar verdikleri tüm bölge halkları tarafından bilinmektedir. Bugünün gerçek ve anlamlı yegâne tartışması halkları, işçi sınıfını, kadınları ve gençleri, ezilenleri katleden faşist partinin nasıl durdurulacağıdır.
AKP-IŞİD faşizmi ideolojik aygıtlarıyla sorumlusu olduğu Ankara saldırısında katledilen insanlarımızı demogojik bir şekilde kullanmaya çalışarak sürdürmekte olduğu kirli savaş, katliam ve soykırım siyasetini derinleştirmeye çalışmaktadır. Faşist partinin medya soytarıları ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar Türk, Kürt ve diğer bölge halklarına devrimcilerin, özgürlük savaşçılarının en ufak bir zarar verdikleri konusundaki yalanlara aklı başında ve dürüst olan kimseyi inandıramazlar. Devrimcilerin varlık sebebi halkın savunulmasıdır. Devrimciler hangi sebeple olursa olsun halkın zarar görebileceği her türlü eyleme karşıdır. Kürdistan ve Türkiye devrimci mücadelesinin tarihi bu ilkenin büyük bir özveri ve emekle hayata geçirildiği dünya toplumsal mücadeleler tarihi örneklerinden biridir. Birçok devrimci, halkın savunulması ve zarar görmemesi uğruna tereddüt etmeden yaşamını feda etmiştir ve etmektedir. Bu konuda Kürdistan ve Türkiye özgürlük ve devrim hareketlerine en son dil uzatabilecek unsur faşist AKP-IŞİD örgütüdür. İşçinin, kadının ve halkın tescilli düşmanı AKP artık kendi yalanlarında boğulmaktadır. Herkes çok iyi bilmektedir ki katliamcı, işkenceci, tecavüzcü IŞİD çetelerinin örgütleyicisi, yaratıcısı ve hamisi AKP'dir. Faşist IŞİD çetelerini durduran, katliamlarını engelleyense başta Kürt Özgürlük Hareketi olmak üzere Türkiye, Kürdistan ve bölge devrimci hareketleridir. Faşist partinin cumhurbaşkanı, sarayından halka taraf olma çağrısı yapmaktadır. Sarayın medya soytarıları yeni katliam planları açıklamakta ve Suriye'de olduğu gibi Türkiye ve Kürdistan'ın her yerinde de AKP-IŞİD faşizmi eliyle katliam ve soykırımları esas alan savaş politikaları uygulamaktadır. Bütün bu yaşanan zulmün karşısında ezilen halkların, işçi sınıfının, gençlerin ve kadınların kendiliğinden öfkesi doğal olarak kabarmaktadır. Halkın kendiliğinden öfkesinin bir şekilde patlaması AKP-IŞİD faşizminin yarattığı ortamın sonucudur.
Devrim hedefine bağlı olarak örgütlenmeyen güçler ve öfke patlamaları işçi sınıfının, ezilenlerin ve halkların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesine hizmet edemez. Diğer taraftan olağanüstü koşulların geçerli olduğu ve AKP-IŞİD faşizminin saldırılarının her geçen gün artmakta olduğu bu konjonktürde normal yaşantısını sürdüren bir "muhalefet" tarzı halkı ancak faşizme teslimiyete götürür. Bu nedenle devrimci proletarya, ezilenler ve halklar tüm alanlarda elindeki tüm imkânlarla AKP-IŞİD faşizmine karşı örgütlenmeli ve harekete geçmelidir. Faşist partinin saldırı planlarına karşı halk kendi savunmasını örgütlemeli ve faşist saldırıların cevabı Türkiye'nin her yerinde verilmelidir. Devrimci savaşın hedefi, faşist AKP-IŞİD terör örgütünün tüm kurumları, yandaşları, sivil-resmi aygıtları, destekçileri ve sponsorlarıdır. Özgürlük Güçlerinin en acil görevi halkı katleden faşist çetelere karşı elindeki bütün imkânlarla işçi sınıfı ve halkların devrimci savaşını örgütlemektir. Bu doğrultuda işçi sınıfı, ezilenler ve halklar örgütsel ve pratik olarak silahlandırılmalıdır. Faşizme karşı işçi sınıfı, ezilenler ve halklar bir dakika bile savunmasız bırakılmamalıdır. Faşist AKP-IŞİD terör örgütüne karşı silahı olan silahla, molotofu olan molotofla, sopayla, taşla... hiçbir şeyi olmayan faşist düşmanın yüzüne tükürerek devrimci savaşı yükseltmelidir.
Faşist AKP-IŞİD terör örgütü katliamlarla, bombalarla hükümet olmuştur ve bugün katliamlarla, bombalarla hükümette kalmaya devam etmektedir.

Rüzgâr eken, fırtına biçer.
AKP-IŞİD faşizmini ezeceğiz!
Saraylara savaş, kulübelere barış!

BİRLEŞİK ÖZGÜRLÜK GÜÇLERİ
MERKEZ KOMUTANLIK

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan