29.03.2016

Kızıldere Göğü Fethe Çıkan Komünarların Dünyanın Devrim Ateşi Yanan Heryerinde Yaşayan Eseridir. Kızıldere anlatılamaz, anılamaz... Kızıldere yaşanır. Devrim İçin Hiç Durmadan Savaşanlara ve Ölümsüzleşenlere Bin Selam Olsun!

Devrimci kopuşa asıl rengini veren şey müesses nizamla elde silah uzlaşmaz bir kavgaya girmeleridir. İnsiyatif, yaratıcılık ve atılganlıklarıdır. Para yoksa para, silah yoksa silah bulmaları, teori yoksa teori oluşturmalarıdır. Göğü fethe çıkan cüretleridir. Türkiye devriminin görevlerine hazırlanmak ve Filistin devrimiyle aynı siperlerde dövüşmek için sınırları(nı) yıkan Enternasyonalist ruhtur. Mahir'in, Deniz'ler için Kızıldere'de ölüme gitmede tereddüt etmemesi, İbo'nun Diyarbakır zindanlarında ser verip sır vermeyerek ölümsüzleşmesi, Deniz'in idam sehpasındaki son sözleridir: "Yaşasın Marksizm Leninizm! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının ortak mücadelesi!"

Yolumuz zafere doğru kesintisiz devrimci taarruzu başlatanların yoludur.

Birleşik Özgürlük Güçleri

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan