02.04.2016

Talat Türkoğlu tüm işçi sınıfının, halkların, kadınların, gençlerin namluya sürülmüş halk mermisidir; yiğit sesidir, başeğmez devrimci duruşudur.

Sermayenin-emperyalizmin kulları, azgın işkenceciler, halkın katilleri, riyakâr üçkağıtçılar! Sizin gücünüz Talat'ımızı kaybetmeye, bizden almaya yetmez. Başta Trakya olmak üzere Talat Türkoğlu tüm işçi sınıfının, halkların, kadınların, gençlerin namluya sürülmüş halk mermisidir; yiğit sesidir, başeğmez devrimci duruşudur. Talat Türkoğlu faşist AKP-IŞİD çetelerini imha eden Özgürlük Güçlerinin ruhudur. Talat Türkoğlu fabrikada emeğin kurtuluşu için savaşan işçinin gözlerinin içinde yanan devrimci ateş; erkek egemenliğini her yerde ezen Kadın Özgürlük Gücü'nün demir yumruğu, gençliğin devrimci güçlerinin yarattığı özgürlük rüzgârıdır.

Sermayenin-emperyalizmin kulları, azgın işkenceciler, halkın katilleri, riyakâr üçkağıtçılar!

"Bu da size dert olsun."

Mahir, Deniz ve İbrahim'in, Mazlum Doğan'ın, Erdal Eren, Mustafa Özenç, Seyit Konuk ve Erdoğan Yazgan'ın; Behzat Baykal, Tamer Arda, Mehmet Fatih Öktülmüş, Süleyman Cihan ve Niyazi Aydın'ın; Talat Türkoğlu, Hüseyin Demircioğlu, Ahmet Metin Koyuncu ve Orhan Yılmazkaya'nın; Arin Mirkan, John Gallagher, Suphi Nejat Ağırnaslı, Kader Ortakaya, Serkan Tosun, Bedrettin Akdeniz, Mahir Arpaçay ve Aziz Güler'in şahsında tüm Rojava şehitlerinin; Nejdet Adalı ve Serap Kolukırık şahsında Mustafa Suphi'lerden bugüne toprağa düşen tüm devrim şehitlerinin ideallerini zafere taşıyacağız! Ölümsüz anılarını Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu'dan başlayarak özgür ve sömürüsüz, sınıfsız ve sınırsız bir dünyaya armağan edeceğiz!

BİRLEŞİK ÖZGÜRLÜK GÜÇLERİ
MERKEZ KOMUTANLIK

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan