07.04.2016


Özgürlük Güçleri!
AKP-IŞİD Faşizmine Memleketi Dar Edin!

Tescilli faşistler Erdoğan’la Bahçeli “Ya baş eğeceksiniz ya baş vereceksiniz”, “Taş üstünde
taş, baş üstünde baş bırakmayın” böğürtüleriyle düet yapıyorlar. Bahçeli’nin katliamcılıkta
AKP faşistleriyle yarışması, AKP kuyrukçuluğunu gizlemek içindir. Her ikisinin de yurdu
cehennem, halkları zebanilerdir; dinleri sermaye, imanları iktidardır. AKP-IŞİD faşizminin
iktidar kültürü devşirmeye, biat ettirmeye dayanır. Devrimci işçilerin, halkların, kadınların,
gençlerin özgürlük kültürü devşirme ve biat ettirme dayatmalarıyla zulmü hâkim kılmaya
çalışanları yok etmeye dayanır.
Emperyalist ve faşist güçlerin amaçları ve eylemleri ortadadır ve gelinen aşamada yeterince
teşhir olmuş durumdadırlar. Bununla birlikte halkın çoğunluğu AKP-IŞİD faşizmini tecrit
etmiş ve çetelere karşı açık tavrını ortaya koymuştur.
AKP-IŞİD faşizmini ezecek, memleketi ve bölgeyi özgürleştirecek yegâne güç işçilerin,
halkların, ezilenlerin devrimci birliğidir. Bunun dışında darbecilerden, emperyalist güçlerden
ve bunların destekledikleri düzen içi muhalefet odaklarından medet umanlar işbirlikçi
değillerse su katılmamış budaladırlar. İnsanın bir şeyden korkacak kadar bile cesareti yoksa
zulmün, sömürünün kaçınılmaz bir şekilde ortağı, yardakçısı olur. Bugün devrimci savaşın
yükseltilmesine, sürekli kılınmasına karşı sinsice, içerden gözüküp engel olmaya çalışanlar
kuşkusuz hainden başka bir şey değildir. Bu tür bir düşkünlük insanın kendine ihanet
etmesinden başka bir şey değildir. Ve böyle bir ihanet, ihanetlerin en kötüsüdür.
Başka alternatif yoktur! Bugün ya AKP-IŞİD faşizminden ya da halktan yana herkes tavrını
koymalıdır. Ortada tarafsız, tepkisiz, eylemsiz kalanlar istesin ya da istemesin faşist partinin
doğal taraftarı olur. Halkları, kültürleri, inançları, kadınları, gençleri, çocukları katledenleri,
sömürenleri, ezenleri izlemek, olan bitene seyirci kalmak tarihsel bir utanç olduğu kadar
suçtur. İnsanlığı savunan herkes AKP-IŞİD faşizmine karşı devrimci savaşta gücü, yeteneği ve
imkânları dâhilinde yer almalıdır.
Bu bilinçle Özgürlük Gücü savaşçıları!
İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler!
- Halkın AKP-IŞİD faşizmine karşı silahlanması için tüm imkânlarınızı seferber
edin,
- Fabrikalarda, iş yerlerinde, mahallelerde, faşizme karşı en geniş halk
örgütlülüklerini yaratın,
- Yaşam alanlarınızı faşist saldırılara karşı korumak için organize olun,
örgütlenin ve planlar yapın,
- Yaşam alanlarınızı tehdit eden faşist örgütlenmeleri dağıtın, ezin,
- Faşist çeteleri onların mekânlarında vurun, saraylarını başlarına yıkın,
- Faşist çetelerin darbe almadığı bir gün, bir saat hatta bir saniye bile geçmesin,
- Halkı kuşatan faşist çeteleri kuşatın ve imha edin,
- Faşist çetelerle işbirliği yapanları, devrimcileri ve halkı ihbar edenleri
cezalandırın,
- AKP-IŞİD faşizminden beslenen, ona yardım-yardakçılık eden
organizasyonları, kuruluşları ve kurumları dağıtın, kapatın,
-Tecavüzcüleri, tacizcileri, kadın katillerini cezalandırın,
- Düşmanın her saldırısına hiç durmadan, misliyle karşılık verin,
- Kesintisiz Devrimci Taarruzu Necdet, Talat, Deniz, İbo, Mahir, Kemal,
Mazlum, Aynur, Serap, Arin, Kader, Yeliz, Şirin, Bedreddin, Tamer, Aziz ve
tüm ölümsüzlerin ruhuyla büyütün!
Her Özgürlük Gücü savaşçısının, biriminin temel birincil görevi hiçbir geriletici, durdurucu,
gereksiz mekanizmaya takılmadan devrimci savaşı kendi üreticiliği ve inisiyatifiyle
yükseltmektir. Halka yaşatılan faşist zulme karşı devrimci savaşın yükseltilmesi konusunda
tereddüt yaymak ve itidal tavsiye etmek faşizmle işbirliği yapmaktan başka bir şey değildir.
Özgürlük Gücü savaşçıları baharın gelişine inanarak zafere koşanlardır. Umutla silahlandık,
özgürlük rüzgârına bindik, karanlığı dağıtmaya geliyoruz!

AKP-IŞİD faşizmini ezmek için ileri!

BİRLEŞİK ÖZGÜRLÜK GÜÇLERİ
MERKEZ KOMUTANLIK

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan