15.04.2016


Özgürlük Güçleri yanlış davranışların karşılığını verdiği gibi doğru davranışların da karşılığını verir!

İnsanların hayatlarını, geleceklerini, geçmişlerini en önemlisi onurlarını etkilediği için avukatlık mesleği yüksek düzeyde ahlâk ve kültür gerektirir. Sınıflı toplumlar var olduğu müddetçe hukuki yapılar var olacaktır. Bu nedenle avukatlık mesleğinin icrası bir zorunluluktur. Burjuva cumhuriyeti tarihinin her evresinde sadece kırıntı düzeyinde uygulanan burjuva hukuku, AKP-IŞİD faşizmi iktidarıyla beraber tümüyle yok sayılmıştır. Günümüz Türkiyesinde hukuk, anayasa, kanun AKP-IŞİD faşizmi tarafından geçersiz yazılı prosedürler hâline dönüştürülmüştür. Adalete inanan, ahlâklı avukatlar baskı, terör, işkence, tehdit ve tutklanmayla karşı karşıyadır. AKP-IŞİD faşizminin mahkemelerinde görülen davalar ve duruşmalar, sonu belli tiyatro oyunlarından başka bir şey değildir.


Böyle bir ortamda elbette Özgürlük Güçlerinin görevlerinden biri adaleti savunmaktır. Bu doğrultuda devrimciler halkın adaletini savunanları da bütün güçleriyle savunmaktadır ve savunacak
tır. Mahir Arpaçay Özgürlük Gücü Milis örgütü işçi sınıfına hakaret ettiği ve aşağıladığı gibi avukatlık mesleğini de aşağılayan Yusuf Koçyiğit'e karşı gerçekleştirdiği uyarı eylemiyle adaletin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Başarılı eyleminden dolayı Mahir Arpaçay Özgürlük Gücü Milis Örgütünü tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Yusuf Koçyiğit "uyarı eylemini" dikkate alarak Soma Maden İşçilerinin katledilmesi davasından ve katillerin savunuculuğundan istifa ederek doğru davranmıştır. Özgürlük Güçleri yanlış davranışların karşılığını verdiği gibi doğru davranışların da karşılığını verir. Dolayısıyla gelişmeler ışığında ve bu konjonktürde Yusuf Koçyiğit'le ilgili konunun kapanması doğru olacaktır!

Saraylarınızı başınıza yıkacağız!

AKP-IŞİD faşizmini ezeceğiz!

BİRLEŞİK ÖZGÜRLÜK GÜÇLERİ
MERKEZ KOMUTANLIK

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan