16.07.2016

ÖZGÜRLÜK GÜÇLERİ AKP-IŞİD FAŞİZMİNİN PROVAKASYONUNA KARŞI DEVRİMCİ SAVAŞI BÜYÜTECEKTİR!

İşçi sınıfına, ezilenlere ve halklara zulmeden, sömüren egemen güçler birbiriyle silahlı çatışmaya başlamıştır. Egemenler arasında süren bu çatışma hangi derin planlar doğrultusunda yürütülürse yürütülsün, gelinen noktada ortaya çıkan net sonuç, bu çatışmanın AKP-IŞİD faşizmini güçlendirdiğidir. Hiç kuşku yok ki güncel devrimci strateji net bir şekilde AKP-IŞİD faşizminin diktatörlüğünü kurmasını engellemek olmalıdır. İşçiler, halklar, kadınlar, gençler, ezilenler AKP-IŞİD faşizmine karşı savaşmak için birleşmelidir.

Gerçekleşen provakasyon ortamından faydalanarak AKP-IŞİD faşizmi sivilleri kendine canlı kalkan olarak kullanmaya çalışmış ve birçok insanın katledilmesine neden olmuştur. Sivil resmi faşistleri sokaklara salarak katliamlar tertiplemiştir. Baş faşist Erdoğan halka açık konuşmalarında nefret söylemini derinleştirerek provakasyonu büyütmeye ve yeni katliamlar örgütlemeye çalışmaktadır. Faşist AKP-IŞİD çetesi yandaşı, taraftarı, yalakası vb. olmayan herkes büyük bir tehdit altındadır. Türkiye halkları, ezilenleri, işçi sınıfı derhal faşizmin saldırılarına karşı kendi savunmasını örgütlemeli ve gerçekleştirmelidir.

"Her türlü kararsızlık, her türlü tereddüt, her türlü korkaklık faşizmin işine yarar." Özgürlük Güçleri halkların, işçilerin, kadınların, gençlerin savunmasını örgütlemek ve gerçekleştirmek için pozisyon almalı, AKP-IŞİD faşizminin mevzilerini vurmalı ve yok etmelidir. Bugünün temel görevi faşizmin kuşatmasını kuşatmaktır.


Kanlı Düzeni Yıkacağız!

AKP-IŞİD Faşizmini Ezeceğiz!


BİRLEŞİK ÖZGÜRLÜK GÜÇLERİ
MERKEZ KOMUTANLIK

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan