13.02.2016

AKP-IŞİD Faşizminin Tüm Karargahlarını, Kurumlarını Ve Taşeron Organizasyonlarını Vurun!

Faşist Katillere, Cenazelerimize Bile İşkence Yapanlara,Tecavüzcülere Ve Onları Alkışlayanlara Nefes Aldırmayın!

AKP-IŞİD faşizminin istihbarat ve hedef belirleme araçları olarak çalışan, "medya" adı altında tüm muhalif çevreleri faşist çetelere hedef göstermeyi görev edinmiş, yalanları defalarca kez ortaya dökülmüş olmasına karşın faşist iktidarın koltuğu altında beslenen, büyütülen Yeni Akit ve Yeni Şafak istihbarat organları devrimciler tarafından gerçekleştirilen bir eylemle "uyarıldı!"Yapılan bu eylemi tamamıyla benimsiyoruz ve gerçekleştiren Aziz Güler Özgürlük Gücü Milis Örgütünü başarılı ve isabetli eylemlerinden dolayı kutluyoruz, çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Aziz Güler Özgürlük Gücü Milis Örgütü eylemin amacını net bir şekilde açıklamıştı. Gerçekleştirilen eylem birçok devrimci-demokratik örgütlenmeyi ve işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri, Alevileri, Hıristiyanları, başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezilen halklarımızı hedef gösteren, Cizre, Sur, Nusaybin, İdil, Yüksekova ve daha bir çok yerde AKP-IŞİD faşizmi tarafından gerçekleştirilen katliamları meşrulaştırmaya çalışan çamur “medyasının” yalanlarını deşifre etmek, halka gerçekleri gösterme amacı taşımayan istihbarat ve hedef belirleme araçlarınının kirli yüzünü bir kez daha su yüzüne çıkarmaya hizmet etmiştir ve halkın büyük çoğunluğu tarafından açıkça desteklenerek coşkuyla karşılanmıştır.
Biz de bir kez daha “uyarıyoruz”! Halka karşı yalan söylemek suçtur. Ve bu suçu işleyenlerden devrimciler hesap sormaya devam edeceklerdir...

AKP-IŞİD faşizmini tanıyın!
AKP-IŞİD faşizmi, gün be gün yaklaşan sonunu gizlemeye, kitlelere göstermemeye ve halkın var olan tepkisini katliamla, işkenceyle, zulümle ve o çok özlemini kurduğu "başkanlık tipi" faşist terörüyle bastırmaya çalışıyor. Sokak ortasında infazlar gerçekleştiriyor, insanlarımızı bodrumlarda yakarak katlediyor, kentleri/ilçeleri tanklarla girerek işgal ediyor, PÖH-JÖH gibi kontrgerilla faşist örgütlenmeleriyle, medyasıyla, yargısıyla halka karşı suç işlemeyi sürdürüyor. AKP faşizmi, katliamlarıyla IŞİD çetelerini aratmıyor. Zaten en ciddi ittifakını da IŞİD çeteleri oluşturuyor. AKP ve IŞİD'in Ortadoğu'da başlatmış olduğu kanlı ittifak tüm halklarımızı tehdit ediyor.
Bilindiği gibi AKP hükümeti, IŞİD'e hiçbir zaman ciddi tavır almadığı gibi zaman zaman IŞİD'in faşist siyasetini, katliamlarını ve işkencelerini mazur göstermeye çalışan açıklamalar bile yaptı. IŞİD, hükümetin sağladığı ortamda Türkiye’de rahatça örgütlendi. IŞİD’in Türkiye’deki hamisi ve yönlendiricisi Erdoğan’ın başında olduğu gizli terör örgütüdür. (Bu terör örgütü, günümüzde anayasa ve hukukun dışında olduğu hâlde tüm legal olanakları kullanmaktadır.) Dünyanın diğer ülkelerinden IŞİD’e katılan çeteler en çok Türkiye yolunu kullanmaktadır. AKP ve Yeni Şafak/Yeni Akit gibi paçavralar IŞİD'e terörist dahi diyememektedirler. Tutuklanan bazı IŞİD çetelerinin AKP üyeleri çıkması, AKP-IŞİD örgütlenmesinin örtüştüğünün fiziki kanıtıdır. MİT TIRlarıyla IŞİD'e silah taşınmıştır. Hükümetin el altından IŞİD'ten petrol satın aldığı bilinmektedir. Türkiye içinde birçok yerde IŞİD’e tedavi, dinlenme ve askeri kamp alanları sağlanmıştır. IŞİD; Suruç'ta, Amed'de, Adana'da, Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da AKP faşizminin ve bizzat Erdoğan'ın emriyle devrimcileri ve halklarımızı katletmiştir. AKP IŞİD'tir, IŞİD de AKP'dir!

AKP-IŞİD faşizmini ezeceğiz!
AKP-IŞİD faşizminin gerçek yüzü sürekli ve gittikçe güçlenen bir tarzda teşhir etmeye devam edilmelidir. AKP-IŞİD faşizminin yuvalandığı parti, dernek vb.leri halk tarafından kapatılmalıdır. Faşizmi destekleyen medya organları ve sermaye gruplarının halka karşı suç işlemesi engellenmelidir. AKP-IŞİD faşizminin terör politikalarını yürüten her güçten misliyle hesap sorulmalıdır. Her fabrikada, mahallede, okulda anti-faşist savunma komiteleri oluşturulmalıdır. İşçi sınıfı, emekçiler, ezilen halklar, Aleviler, kadınlar, gençler; tüm ezilenler ve sömürülenler işyerlerinde, fabrikalarda, mahallelerde, okullarda özyönetim kurulları olarak örgütlenmelidir. Halk kurulları, bulundukları alanlarda komünal yaşamı örgütlemeli ve özgürlük güçlerini meydana getirmeli, kesintisiz devrimci taarruz tarzıyla AKP-IŞİD faşizmine karşı sürekli savaşım vermelidir. Bahsettiğimiz devrimci savaşım örgütlenmesi, metropollerle taşra ve kır-köy örgütlenmesinin birleştirilmesini gerektirmektedir. Devrimci savaşım tarzı AKP-IŞİD faşizminin köhnemiş düzen partisine ve kullandığı çürümüş düzen kurumlarına karşı özgürlük gücünün gerilla tarzıdır. Faşist güçler, düzenin denetim alanından çıkmış binlerce devrimci savaş birimiyle yıldırılmalı, yıpratılmalı ve imha edilmelidir.

Yalan, iftira ve çamur medyası yine sınıfta kaldı
Aziz Güler Özgürlük Gücü Milis Örgütü tarafından açıkça “AKP-IŞİD faşist terör örgütünün istihbarat ve hedef belirleme araçları olarak çalışan Yeni Şafak ve Akit’in İstanbul’daki merkezleri 11.02.2016 tarihinde güçlerimiz tarafından vurulmuştur.” açıklamasıyla üstlenilen “uyarı eylemi” “yalan, iftira ve çamur medyası”nı panikletmiş ve tahmin edileceği üzere “korku dağları aşmıştır.” Hemen yalan, iftira ve panikle bulanmış saçma iddialar ortalığa dökülmeye başlamıştır. Eylem açık bir şekilde Aziz Güler Özgürlük Gücü Milis Örgütü tarafından üstlenildiği halde, eylemi kimin yaptığı sanki “İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler” tarafından bulunmuş gibi haber yapma ihtiyacı hissedilmiştir. Sürekli başarısız olan, psikolojik harp yöntemlerini bu kadar yeteneksiz bir şekilde uygulayan faşist AKP polisi aslında kendi arkadaşlarına yaptığı ihanetin bedelini ödemektedir. İktidar ve paraya taptığınız ve inandığınız için halkın inançlarını istismar ederek korumaya çalıştığınız düzeniniz kadar çürümüş durumdasınız. Bölgedeki tüm gerici,emperyalist ve siyonist güçlerle kurduğunuz ortaklıklar ne kadar riyâkar olduğunuzu şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermektedir.

Birleşik Özgürlük Güçleriyle Zafere!
Birleşik Özgürlük Güçleri, “işçi sınıfının nihai kurtuluşu için, modern sanayi proletaryası başta olmak üzere, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve tüm ezilenlerin bilinçli, örgütlü ve öncü siyasi devrimci savaş örgütüdür. Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya kurmayı hedefler; doğa ve insan uyumunu esas alır. Patriyarkal sistemi ortadan kaldırarak, bayrağında "herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar" şiarı dalgalanan komünist dünya toplumuna ulaşmak için savaşan” bir özgürlük gücü örgütlenmesidir. Birleşik Özgürlük Güçleri, yeni dönemin cevherini işleyeceğini, buzu kırıp yolu açacağını birkez daha ilan eder. BÖG, yeryüzünde eşitsizliğe ve zulme karşı ilk taşı atan adsız savaşçıdan günümüze kadar süren tüm özgürlük ve adalet mücadelelerinin mirasçısıdır. Köklerimiz, köleciliğe isyan eden Spartaküs'den, Anadolu'nun unutulmaz isyancıları Babailer'e kadar uzanır. Bugün de dünyanın herhangi bir yerinde süren tüm özgürlük savaşları bizim savaşımızdır. Biz dünya çapındaki haklı haksız savaşının Anadolu ve Mezapotamya'daki koluyuz ve insanlığın komünal geleneklerinin takipçileriyiz.
Birleşik Özgürlük Güçleri, halklarımızı AKP-IŞİD faşizmine karşı direnmeye ve özgürlüğü fethetmeye çağırır! BÖG, bu yürüyüş kolunda aklı, cesareti, örgütlülüğü, bilinci ve dirayetiyle, önderlik etme dışında hiçbir yolu ve tarzı tanımaz. Sesinin ulaştığı her yeri, kulak veren herkesi halklarımızın özgürlük davası için ileriye atılmaya çağırır!
AKP-IŞİD faşizmini yerle bir etmek, halklarımızın özgür geleceğini omuz omuza inşa etmek için şimdi mücadeleyi büyütme zamanıdır!
Birleşik Özgürlük Güçleri olarak AKP-IŞİD faşizmini dizlerini titretmeyi başaran 'Aziz Güler Özgürlük Gücü Milis Örgütü'nü selamlıyoruz... Ancak bilinmelidir ki, Yeni Şafak ve Yeni Akit'i vuran, 'Aziz Güler Özgürlük Gücü Milis Örgütü'dür. Yani AKP-IŞİD faşizminin hedef belirleme araçları olarak çalışan istihbarat örgütüne tepki duyduğu için kendi inisiyatifiyle eylemi gerçekleştiren bir milis örgütlenmesidir.
Özgürlük, eşitlik ve adalet yolunda yürüyen herkes derhal AKP-IŞİD faşizmine karşı devrimci savaş birimleri şeklinde örgütlenmelidir.
AKP-IŞİD faşizminin tüm karargâhları, kurumları ve taşeron organizasyonları imha edilmelidir.

Faşizme Ölüm Halka Özgürlük!

Birleşik Özgürlük Güçleri Merkez Komutanlığı

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan