02.10.2016


ORTASI YOK!
Ya Özgürlük Güçlerinin Ya Faşizmin Tarafındasın!

AKP-IŞİD faşizmini ezmek için
-Baskı ve zulüm altında korkuya kapılarak faşizme diz çökenler! Sadece ayağa kalkın yeter.
-Küçük maddi menfaatler için iktidarın haydutlarına el açanlar! Zalimlerin sadakasını elinizin tersiyle itin yeter.
-Çaresizlikten bunalarak duyarsızlık ve derin uyku durumuna geçenler! Uyanın ve sorgulayın yeter.
-Haksızlıklara, adaletsizliklere, sömürüye muhalif olup sadece homurdanmakla yetinenler! Karanlığa karşı net ve güçlü bir şekilde özgürlüğü haykırın ve gerçekleri ulaşabildiğiniz herkese anlatın yeter.
-'Yeter artık!' diyenler! Sizi sömüren, ezen, paramparça eden, her geçen gün daha fazla boğan karanlık güçlere karşı silahlarınızı kuşanın ve ateşleyin yeter.

Zulme karşı koymak ruhumuzda ve geleneğimizde mevcuttur
-Anadolu, Mezopotamya ve Trakya dünyanın her yeri gibi zulme karşı koyma geleneğine sahiptir.
-Bölgemiz karanlığı parçalayarak doğan aydınlığın beşiğidir.
-Asla küçük bir azınlık badem bıyıklı faşist IŞİD çetesi bölge halklarını yenemeyecektir.
-Hangi emperyalist güce, hangi çıkar çevresine sırtlarını verirlerse versinler onları yaratan cehennem düzeni ile beraber yok olacaklar.
-Ne kadar yalan söylerse söylesinler kendi palavralarında boğulacaklar.
-Bombalarla, kurşunlarla, işkence ve tecavüz ederek saldırsalar da yarattıkları karanlık düzenle beraber ezilmekten, yok olmaktan kurtulamayacaklar.

Faşizmin iktidarını sorgulayın!
-Nasıl oldu da bu kadar çürümüş, geleceği olmayan AKP-IŞİD faşizmi halkların üstüne çöktü?
-Bu sorunun öyle bir yanıtı var ki herkese kendinin gerçekten ne istediğini sorgulatır.
-Faşist iktidarın gerçek sebebi ve sonucu bütünüyle çürümüş olan toplumdur, kendini ve birbirini önemsemeyen, güvenmeyen insanlardır.
-Faşizmin iktidarı insanı ve toplumu bitişe götüren bir çok nesneleşmiş bireylerden oluşan yığınların çöküntü ve düşkünlük hâlidir.
-Faşizmin iktidarı bakarken görmeyenlerin, duyarken algılamayanların, dokunurken hissetmeyenlerin, kuruyan ruh hâli ve maneviyatsızlığıdır.
-Faşizmin iktidarı düşünmenin, çözümleme yetisinin hayal gücünün yitirilmesidir.
-Faşizmin iktidarı duygu üretmeden, iletişim kurmadan "yaşamanın" insanı bastırdığı koşullardır.
-Faşizmin iktidarı biz izin vermedikçe, göz yummadıkça, asla gerçekleşemeyecek bir şeydir.

Faşizmin tek panzehiri devrimci savaştır!
-AKP-IŞİD faşizmine ve benzerlerine geçit vermedik, vermiyoruz!
-AKP ile herhangi bir denge ile beraber yaşamamız mümkün değildir.
-Ya onlar yok olacaktır, ya biz yok olacağız!
-Faşizm bizi, emekçileri, ezilenleri halkları yok edemeyeceğini bildiği için kontrol altında tutmak istemektedir.
-Halkı, muhalif kesimleri parçalara ayırarak sindirme ve uzlaşmaya zorlama yöntemini izlemektedir.
-Hiçbir uzlaşma seçeneği yoktur.
-AKP-IŞİD faşizmi kime saldırırsa Özgürlük Güçlerinden misliyle cevabını alacaktır.
-AKP-IŞİD faşizmini yok edecek hazırlığa Özgürlük Güçleri sahiptir.

BİRLEŞİK ÖZGÜRLÜK GÜÇLERİ

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan