04.10.2016

AKP-IŞİD Faşizmi Türkiye'nin Üzerine Çökmüş Bir Karabasandır!


AKP Bu Memlekete Ait Değildir!
-O toprağı, suyu, havayı, ormanı, denizi... kirleten ve satandır.
-O halkların değerlerini hiçe sayandır.
-O işçilerin katilidir.
-O sömürgeci, katliamcı, soykırımcıdır.
-O tecavüzcü ve işkencecidir.
-O kadınların katilidir.
-O halkların ekmeğini çalandır.
-O riyakâr, sahtekâr ve dolandırıcıdır.
-O kültürel zenginliklerin düşmanıdır.
-O güvensizliğin, müptezelliğin kaynağıdır.

Bu memleket bizim! Ve onu hiçbir zaman zalimin insafına terk etmeyeceğiz.
-Hayat bizim! Özgürlüğümüze ve yaşam tarzımıza dokunmaya çalışanı yakarız!
Boş içki şişelerinden iyi molotof kokteyli olur.
-Kadını tekmeleyen ayakları kırarız!
60 santim uzunluğunda demir borular bu vazife için uygundur.
-İşçileri, halkları katledenleri imha ederiz!
Mühimmatı bol bulunan her türlü ateşli silah bu işlemler için uygundur.

Halkın arasına sızan veya devşirilen işbirlikçilerin sonu da AKP-IŞİD faşizmiyle aynı olacaktır!
-Faşizme karşı savaşa inancınızı, azminizi yıpratmaya, bozmaya çalışanları teşhir edin.
-Faşizme boyun eğenlerle açıkça, herkesin duyabileceği, anlayabileceği gibi tartışın.
-Devrimci örgütlenmeleri küçümsemeye çalışanları ezin.
-Faşizme karşı mücadeleyi desteklememek bir hak, özgürlük değil, halka karşı işlenmiş bir suçtur!
-Faşizme karşı taraf olmamanın hiçbir bahanesi yoktur.
Özgürlük Güçlerinin AKP-IŞİD faşizmine karşı savaşında tereddüt, yılgınlık ve benzerlerini yaratmak amacıyla arada konumlanmaya çalışan işbirlikçiler tereddütsüz ezilecektir!


BİRLEŞİK ÖZGÜRLÜK GÜÇLERİ

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan