11.10.2016


ZEYNEBİYE TOPLUMU ZALİME DİZ ÇÖKMEYENLERİN TAKİPÇİSİDİR.


AKP-IŞİD faşizmi mezhepçidir.

-AKP faşizmi her geçen gün Ortadoğu’daki katliamcı politikasını devam ettirmekte, Suriye ve Irak'ı işgal ederek özellikle Şii’lere karşı saldırılar planlamakta ve hatta uygulamaktadır.
-IŞİD saldırılarından kurtulan Türkmen ve Arap Şii’lerinin Irak'ın Tazehurmatu, Telafer ve Felluce kentlerinde kamplarda yaşadıkları açlık, yoksulluk ve sefaletin sorumlusu ülkeyi yöneten Erdoğan ve AKP hükümetinin tekçi-faşist ideolojisidir.
-Faşist AKP iktidarının olası bir Musul operasyonundan hedeflediği aynı bölgeye operasyon düzenleyecek olan Şii milislerle Sünni aşiretleri birbirine düşürüp Şii-Sünni çatışmasını körüklemek ve kendisine buradan yeni sömürü alanları oluşturmaktır. Erdoğan’ın “Musul’un kontrolünün Sünnilerde olmasını istiyoruz” söylemi bu durumun ispatıdır.
-Yemen'de Husilere karşı yapılan vahhabi Suud destekli saldırılar ve tırmanan iç savaşın ve bombardımanlarla katledilen halkın sorumluları emperyalist güçler ve onların taşeronu Erdoğan'ın AKP hükümetidir.
-Başfaşist Erdoğan'ın F.Gülen cemaatini kötülerken ''Bunlar Şia'dan daha beter'' söylemi, AKP iktidarının Sünni olmayan diğer inanç ve kültürlere karşı nasıl bir kin ve nefret içinde olduğunun göstergesidir.
-Başfaşist Erdoğan’ın “Caferileri kazanacağız” söylemi, farklı inanç ve kültürlerin yok sayılmasının ve aşağılanarak dışlanmasının örneğidir.

Her gün Aşura, Her yer Kerbela.

-AKP-IŞİD faşizmi Kerbela hadisesini her gün bir yerlerde tüm halklara ve ezilenlere yaşatmaktadır.
-İmam Hüseyin, ailesi ve akrabalarıyla birlikte günlerce susuz bırakıldıktan sonra Kerbela'da uğradığı insanlık dışı katliam aslında bir son değildir. Mazlumların zulme ve zorbalığa karşı başkaldırışının ve isyanının bir başlangıcıdır.
-Caferiler Emevi zorbalığının başlattığı ve onların mirasçısı AKP-IŞİD terör örgütünün devam ettirdiği bu mezhepçi, baskıcı ve katliamcı politikaya karşı bulundukları her yerde diğer halklarla dayanışarak direnmektedir.
-Kerbela'dan beri Hüseyin olduk, Abbas olduk, Zeynep olduk asla zalime baş eğmedik ve eğmeyeceğiz!
-AKP’nin sadakasına el açmayan Zeynebiye toplumu inanç ve kültürel mirasını korumak ve zalimlere karşı direnmek için sadece mazlumların özgücüne güvenmektedir.
-Bedeli ne olursa olsun Caferilerin boğazından zalimin bir lokması bile geçmemiştir ve geçmeyecektir.

Caferiler, varoluşlarını ve özgürlüklerini AKP-IŞİD faşizmine karşı savunacaktır.

-Şii’ler, Sünni’ler ve diğer mezheplerle inançlar, faşizmin yönlendirmeye çalıştığı gibi birbirimizle değil, AKP-IŞİD faşizmine karşı savaşacağız.
-Faşizme ve emperyalizme karşı birleşerek özgürleşeceğiz.
-AKP bizi “kazanamaz” fakat biz onu yok edebiliriz.
-Diyanet diye adlandırılan baskı-zulüm kurumunu ortadan kaldırarak inançların asimile edilmesini engelleyeceğiz.
-Muaviye ve Yezid'lere boyun eğmedik, mirasçılarına da Zülfikar'ın adaletini öğretiriz.

Onursuz bir hayat sürmektense izzetli ve erdemli bir ölümü tercih ederiz.
Hüseyin’lerin, Abbas’ların, Zeynep'lerin direnişi, Mahir Arpaçay’ların AKP-IŞİD faşizmine karşı savaşında büyüyor.
Özümüzü savunuyoruz, faşizmi mutlaka ezeceğiz!


BİRLEŞİK ÖZGÜRLÜK GÜÇLERİ

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan