04.12.2016

SAYMAYA BAŞLAYIN

AKP-IŞİD faşizmi işçi sınıfına, halklara, kadınlara, gençlere karşı yürüttüğü savaşı giderek şiddetlendirmekte ve kendisine biat etmeyen her kesime doğru genişletmektedir. Faşist partinin karşıtlarını kontrol altına alma yöntemi biat etmeye(diz çökmeye) zorlama ve devşirme olarak iki temel başlık altında özetlenebilir. AKP halka diz çöktürmek için faşist terör, tutuklama, işkence, tecavüz, işten çıkartma, tehdit, şantaj ve her tür mevcut hukukun dışındaki yöntemi uygulamaktadır. Devşirme politikası ise azımsanmayacak oranda diz çöktürme politikasının pratiklerinin sonucu olarak işlemektedir. Faşist parti tarafından devşirilerek işçi sınıfına, halklara ve ait olduğu çevreye ihanet edenler kuşkusuz Özgürlük Güçleri tarafından hakettikleri karşılığı almışlardır ve alacaklardır.

Özgürlük Güçleri!
Memleketin ve bölgemizin dört bir yanında tüm olanaksızlıkları aşarak umudun meşalesini yaktınız ve faşizme karşı devrimci savaşı başlattınız. Haziran Ayaklanmasında karşınızda dizleri titreyenler bugün sizin şahsınızda “mezar kazıcılarıyla” karşı karşıya olduklarını biliyorlar. Faşist parti öyle çaresiz ki bütün gücüyle devrimci işçi sınıfına ve halklara saldırıyor. Faşist partinin artık bugün yapmakta olduğundan fazla yapabilecek hiçbir şeyi yok. Bu duruma karşı Özgürlük Güçlerinin kesintisiz devrimci taarruzu bir üst evreye sıçratacak kuvveti, planlaması ve olanakları vardır. Özgürlük Güçleri faşist partinin ucuz ve sığ taktikleriyle güçlerimizi kuşatma altına almaya, sınırlandırmaya çalışan faşizmin kolluk kuvvetlerine, çetelerine, polisine, istihbaratçılarına, işkencecilerine, tecavüzcülerine gereken yanıtı vermek doğrultusunda aşağıda sıralanan maddeleri hayata geçirecektir:
-İşçi sınıfına ve halklara karşı gerşekleştirilen her katliamı en az üç misli cezalandırın.
-Halka, işçilere, kadınlara, gençlere ve muhaliflere işkence uygulayan faşistleri ve merkezlerini imha edin.
-Tecavüzcüleri, tacizcileri cezalandırın ve kadın katillerini ve onları kollayan, himaye eden AKP-IŞİD faşizminin kurumlarını imha edin.
-Tutuklanan her anti-faşist ve devrimciye karşılık olarak en az üç AKP kurumunu imha edin ve faşist parti yöneticilerini cezalandırın.
-İşçi sınıfını ve halkı silahlandırın her yerde devrimci savaş okulları kurun.
-İşçi sınıfının ve halkın gösteri, yürüyüş eylemlerine ve yaşam alanlarına saldıran çevik kuvvet adı altındaki faşist çeteleri felç edin.
-Faşist partinin yalakalarını, propaganda kurumlarını, destekçilerini cezalandırın.
-Faşizme diz çökmeyen ve ona karşı savaşan tüm kişi ve güçleri bütün imkanlarınızı kullanarak destekleyin.
-Faşist partinin devşirme siyasetine karşı yılgınlığı, pasifizmi, ataleti ve Birleşik Özgürlük güçlerinin devrimci savaş çizgisine karşı bozgunculuk yapmaya çalışan unsurları mahkum edin ve cezalandırın.

Dostlarımız faşizme karşı devrimci savaşı desteklemeye, yaygınlaştırmaya ve büyütmeye; düşmanlar devrimci savaşı engellemeye, zayıflatmaya çalışacaktır. Dost-düşman karşılıklı bu yolda elinden geleni ardına koymasın ve saymaya başlasın ki gerçekler ortaya çıksın. Gerçekler devrimcidir! Özgürlük Güçlerinin uygun gördüğü anda ve yerde halk düşmanları, faşizmin yalakaları-destekçileri-işbirlikçileri ve hainler gereken şekilde cevaplandırılacaktır.

Yanan gökyüzünde uçan ateş kuşlarıyız. Hiçbir yerdeyken her yerdeyiz.
AKP-IŞİD Faşizmini Ezeceğiz!
Saraylarınızı Başınıza Yıkacağız!

BİRLEŞİK ÖZGÜRLÜK GÜÇLERİ
MERKEZ KOMUTANLIK

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan