Devrimci-demokrat kamuoyunun ve halkın bilgisine sunulur:

Yukarıdaki fotograftaki Çağdaş Demirel isimli şahıs devrimci saflarda ajan provakatörlük ve halk düşmanlarıyla işbirliği suçlarını işlemiştir. Bu şahsın karşı devrimci faaliyetleri sonucunda bazı devrimciler faşist düşmanın eline geçmiş ve devrimci örgütlenme manevi-maddi olarak çeşitli zararlar görmüştür. Güçlerimizin taraftarlarımızın ve halkın devrimci duyarlılığı, bağlılığı ve kararlılığı sayesinde bu düşman ajanının karşı devrimci faaliyetleri durdurulmuş ve tümüyle yenilgiye uğratılmıştır. Örgütümüz faşist düşmanın saflarına geçtiğini kesin olarak tespit ettiği Çağdaş Demirel isimli şahısa halk güçlerinden kaçmaktan vazgeçmesi ve Özgürlük Güçlerinin adaletine sığınması için defalarca çağrıda bulunmuştur fakat işbirlikçi şahıs kendi hakkındaki yargıyı bildiği halde kaçmaya devam etmektedir. Tüm toplumsal mücadeleler tarihi devrimci işçi sınıfının ve halkların adaletinden kaçmanın mümkün olmadığının ispatlarıyla doludur! Devrimci işçi sınıfına ve halklara karşı işlenen hiçbir suçun cezasız kalmayacağı bilinmelidir.

Faşist partinin çapsız ve yeteneksiz polisi ve istihbarat servisinin ajanlaştırma ve devşirme politikası dün olduğu gibi bugün de çökmüştür. Yarın da çökecektir. Biraz vicdan sahibi olan tüm düşkünlere çağrımızdır düşmanın herhangi bir şekilde bu tarz tuzaklarına düştüyseniz ve kurtulmak istiyorsanız devrimci proletaryanın ve halkların adaletinin uygulayıcılarından biri olan güçlerimize ya da ilgili olduğunuz diğer devrimci güçlere sığının ve karanlığın sizi yok eden iktidarından kurtulun. Düşkünlükten kurtulmanın yolu kişinin kendi karanlığıyla savaşması ve onu devrimci bir şekilde aşmasıdır. Bununla birlikte işçilerin, halkların ve devrimcilerin canına, onuruna zarar veren düşkünlerin, işbirlikçilerin güçlerimiz tarafından hiçbir şekilde bağışlanmayacağı bilinmelidir. İhaneti affeden, taviz veren, ihanete müsamaha gösteren, ve ihanetle savaşmayan da hain bir düşman ajanıyla aynı niteliktedir ve aynı şekilde suçludur.


Birleşik Özgürlük Güçleri
26.02.2017

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan