21.09.2015

İşçi sınıfına, emekçilere, ezilenlere, halklarımıza…
Birleşik Özgürlük Güçleri Rojava Komutanı Rasih KURTULUŞ mücadelemizde yaşayacak!
Birleşik Özgürlük Güçleri Rojava Karargâhı Komutanı Aziz Güler (Rasih Kurtuluş) yoldaş 21 Eylül tarihinde, Birleşik Özgürlük Güçleri tarafından DAİŞ çetelerine yönelik düzenlenen operasyon sırasında çetelerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucunda şehit düşmüştür.
Başta ailesi olmak üzere, işçi sınıfının, ezilenlerin, Türk ve Kürt halklarının başı sağolsun! Komutan Rasih Kurtuluş’un silahı silahımız, mücadelesi mücadelemizdir. Komutan Rasih yoldaşa söz veriyoruz, kanın yerde kalmayacak, bayrağın yerde kalmayacak, silahın yerde kalmayacak! 
Komutan Rasih yoldaş mücadeleye üniversite yıllarında katılmış, başta öğrencisi olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi olmak üzere ve tüm gençlik hareketinin önemli önderlerinden biri olmuştu. İşçi sınıfı ve ezilenlerin kurtuluşu için mücadelede her zaman en önde savaşmış, televizyon kanallarında hedef gösterilecek kadar oligarşiye korku salmıştı. Halklarımız Komutan Rasih’i IMF barikatlarından, Dolmabahçe eylemlerinden, 1 Mayıs ve Tekel direnişlerinden ve Gezi Ayaklanmasından tanır, o tüm bu direnişlerde bir KURTULUŞ savaşçısı olarak en ön safta dövüştü.
Komutan Rasih yoldaş, DAİŞ çetelerine karşı yürütülen savaşın öncüsü olarak, Kobane’de şehir savaşında, Serekaniye’yi özgürleştirme hareketinde ve Şehit Rubar Qamışlo hamlesine her zaman en önde savaştı. Şehit Bedreddin Akdeniz’den ve Şehit Mahir Arpaçay’dan aldığı bayrağı tereddütsüz bir şekilde taşıyarak bizlere devretti.
Kobane savaş cephelerinde, AKP-DAİŞ çetesinin ‘kobane düştü düşecek’ dediği günlerde, Komutan “Saatlerimizi devrime ayarlamalı, ayakkabılarımızın bağcıklarını sıkı bağlamalıyız” sözüyle, zafere ve devrime olan inancın cisimleşmiş haliydi.
Şimdi zaman, Komutan Rasih yoldaşı, onun zafere ve devrime olan inancını aynı bağlılık ve kararlılıkla sokaklara çıkma ve şehidimizi sahiplenme zamanıdır. Şimdi görevimiz binlerce Rasih olup, zulmün üstüne yürümektir!
Selam olsun şehitlerimize!
Aziz Yoldaş Ölümsüzdür!
Yaşasın Devrim, Yaşasın Sosyalizm!

BİRLEŞİK ÖZGÜRLÜK GÜÇLERİ
ROJAVA KARARGÂHI

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan