A. BAŞLANGIÇ PROGRAMI

1. Zafere Doğru Yürüyüş

2. Özgürlük Gücü (Atılım Üzerine)

3. Siyasal Örgütlenme ve Kesintisiz Devrimci Taarruzun Birliği

4. Özgürlük Gücü

a. Özgürlük Sokaktadır
b. Gökyüzünü Fethe Çıkan Komüncüler
c. Kendiliğindenciliğin Putlaştırılması

5. Kadın Özgürlük Gücü

6. Komünist Manifesto

7. DKP Program ve Tüzük

8. Kadın Komünarlar Birliği

9. Devlet İktidarına Doğru AKP-IŞİD Faşizmi

10. Devrimci Kültür

11. Devrimci Savaş Tarzı

22. Bolşevik Parti Tarihi Broşürü -BÖG

23. Devlet ve İhtilal -V.İ. Lenin

24. Paris Komünü -TMT Broşürü

25. Avrupa'da Devrimler -TMT Broşürü
a. Almanya
b. Macaristan

26. Çin Devrimi -TMT Broşürü

27. Ortadoğu -TMT Broşürü

28. Modernleşen Türkiye Tarihi -E.J. Zürcher

29. Ailenin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni – Engels

30. İlkel, Köleci, Feodal Toplum – Zubritski, Mitropolski, Kerov

B. GELİŞME PROGRAMI

Devlet

1. Devlet ve İhtilal – Lenin

2. Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi – Lenin

3. Fransa'da İç Savaş – Marx

4. Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i – Marx

5. Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni – Engels

6. İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları – Althusser

7. Gotha ve Erfurt Programlarının Eleştirisi – Marx

8. Devlet -Platon

9. Kapitalizm ve Modern Devlet

10. Modern Kapitalist Devlet Kuramları Üzerine

11. Siyasal İktidar, Devlet, Sınıflar ve Faşizm

Faşizm

1. Faşizm Üzerine Dersler- Togliatti

2. İtalya'da Sosyalist Hareket -TMT

3. Faşizm ve Diktatörlük - Poulantzas

4. Almanya'da Nazizim ve Sosyalist Hareket – TMT

5. Faşizme Karşı Birleşik Cephe

6. Bulgaristan'da Faşizm -TMT

7. Faşizme Karşı Mücadele -Troçki

8. Faşist Hareket ve MC İktidarları -TMT

9. Faşist Terör ve Antifaşist Direniş

10. Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı – W. Reich

11. Devletin İdeolojik Aygıtları – Althusser

Emperyalizm

1. Emperyalizm – Lenin

2. Ekonomi politik (Emperyalizm bölümü) – Nikitin

3. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı

4. Kapital Cilt I

5. Anti-Emperyalist, Anti-Oligarşik Demokratik Halk Devrimi Broşürü

6. Geç Kapitalizm -Ernest Mandel

7. Tekelci Sermaye – Paul Sweezy

8. Küreselleşme – Sungur Savran

9. İmparatorluk Çağı, Kısa 20. yy Tarihi – Hobsbawm

Ekonomi Politik

1. Sermaye Muamması – David Harvey

2. Kapital I-II-III

3. Ekonomi Politik – Nikitin

4. Büyümenin Ekonomi Politiği – Paul Baran

5. Kapitalist Gelişim Teorisi – Paul Sweezy

6. Çağdaş Kapitalizmin Bunalımı – Paul Sweezy, Paul Baran

7. Tekelci Kapitalizm - Paul Sweezy, Paul Baran

8. Ücretli Emek ve Sermaye, Ücret, Fiyat ve Kâr – Marx

Kadın Kurtuluş Hareketi Tarihi

1. Kadın Özgürlük Gücü

2. Kadın Komünarlar Birliği

3. Beden, Emek, Tarih – Gülnur Acar Savran

4. Kadının Görünmeyen Emeği – Gülnur Acar Savran

5. Feminizm Herkes İçindir – Bell Hooks

6. Kadın ve Aile – Marx, Engels, Lenin

7. Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni – Engels

8. Osmanlı'da Kadın Hareketi – Serpil Çakır

9. Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri – Caroline Ramazanoğlu

10. Tarihin Cinsiyeti – Fatmagül Berktay

11. Cinselliğin Diyalektiği – S.Firestone

12. Kadınların Kurtuluşu – Lenin

13. Sosyalizm ve Kadın – A. Bebel

Askeri Teori

1. Devrimci Savaş Tarzı (BÖG Broşürü)

2. Savaş Üzerine – Clausewitz

3. Vietnam Savaşı – Giap

4. Halk Savaşının Askeri Sanatı – Giap

5. Savaş Sanatı – Sun Tzu

6. Gerilla Savaşı – Che Guevara

7. Şehir Gerillasının El Kitabı – Marighella

8. Askeri Yazılar – Mao

9. Marksizm ve Gerilla Savaşı - Pomeroy

10. Moskova Önlerinde

11. Vietnam Demokratik Halk Devrimi

12. Halk Savaşı Halk Ordusu

13. Vietnam Halk Savaşı

14. Stalingrad

15. Ayaklanma Üstüne

16. Halk Ordusunun Kuruluşu

17. Kolombiya Halk Gerillası

18. Lenin'in Fedaisi Kamo

19. Strateji ve Taktikler Üzerine

20. Vietnam Savaşıyor

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan