08.03.2016

BAHARIN GELİŞİ SINIRLARI AŞIYOR!

Tarih hızla akıp giderken baharın ilk tohumu 8 Mart günü; o günden sonra dünyanın sayısız coğrafyasında yeşermek üzere düştü toprağa... Ne toprak yıldı, ne de tohum!

Sınır tanımayan kadınlardan 8 Mart alanlarını zapt eden kadınlara ve yeryüzünün tüm kadınlarına selam olsun!

Ezilenlere yönelik açılan her savaştan ganimet koparmaya çalışan AKP-IŞİD faşizminin sonunun geldiğinin farkındayız. Türkiye'de AKP iktidarının aylardır uyguladığı savaş politikaları, sürekli pompaladığı korku atmosferi, ezilenlere en çok da kadınlara gösterdiği sopa ve ortağı IŞİD'in Rojava'da son çırpınışları; bütün bunlar beyhude çabalardır.

Her karanlık anda olduğu gibi kadınlar yılmadan, korkmadan zafere doğru yürümeye devam ediyor. Patriyarkal teröre karşı her yerde durmaksızın mevziler açıyor. Bu mevziler, bugün hendek başlarında nöbet tutan, tacize, tecavüze direnen kadınlar, cinsel kimliğiyle özgürce yaşama kavgası verenler içindir. Bu mevziler bugün Çilem Doğan, Ekin Wan, Berna Yılmaz ve Çiğdem Kaya'dır.

Kadınlar hayatlarına sınırlar çizen her erkeğe, yasağa, fetvalara, devletlere ancak bu sınırları kendilerinde yıkarak özgürleşecektir. Özgürleştikçe özgürlük gücümüzü yaratacak, özgürlük güçlerimizle baharı getireceğiz. Dünyanın hemen her yerinde, hayatın üretiminde ve örgütlenişinde başat karakter olan kadınların emeğine, bedenine, kimliğine uzanan tek bir söz dahi kalmayana dek mücadelemiz sürecektir.

Bu inançla, dayanışmayla yürüyen, güneşe her baktığında gülümseyen kadınlara selam olsun!

İnanalım Baharın Başlangıcına!
Yaşasın Kadınların Kurtuluşu!
Yaşasın 8 Mart!

KADIN ÖZGÜRLÜK GÜCÜ

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan