05.05.2016

DİRENİŞ MÜMKÜN!*

Ocak ayından bu yana yüzün üzerinde kadını toprağa verdik. Her gün imam hatiplerden,
tarikat evlerinden gelen taciz ve tecavüz haberleriyle günümüzü geçiriyoruz. Kadın katilleri elini
kolunu sallayarak, devlet koruması altında dolaşırken, Nevin, Çilem müebbetle yargılanıyor. İşçi
sınıfına yasak edilen Taksim Meydanında 'ümmet' adına, gerici-faşist çeteler IŞİD'in kadın
fetvalarını dağıtıyor.
Üniversiteler, kadın akademisyenlerin, Kürt kadın öğrencilerin açıkça hedef gösterildiği
yerlere dönüşmekte.
En özgür alanlarımız, sokaklarımız, mahallelerimiz, bölgelerimiz AKP-IŞİD faşizmince
çembere alınıyor.
Faşizm ilerledikçe, yasalarıyla ekmeğimize el koymaya, kuluçkaya yatırmaya, evlere
hapsetmeye çalışıyor.
AKP-IŞİD faşizmi, mülteci kadınlar üzerinden açıkça kadın tüccarlığı yapıyor. Suriye'den
alınan "mallar", Türkiye "köle pazarlarının" tezgâhlarında satılıyor. Emperyalistlerle olan deniz
aşırı pazarlığın sularında her gün onlarca kadın ve çocuk dünyanın gözleri önünde boğuluyor.
Kürdistan'a 'aşkı bodrumda yaşamaya' gitmiş özel harekatçısı, her hafta onlarca sivil kadını
katlediyor; savaşçı kadınların cenazelerini yerlerde sürüklüyor, çıplak fotoğraflarını faşistlerin
malzemesi haline getiriyor.
İşte bu koşullar altında 'varız' ve 'var olacağız' diyebilmek için varlığını savunan, gördüğü
şiddete karşı tahammül edecek bir saniyesi bile olmayan, kendini hiçbir yerde güvende
hissetmeyen, doğrudan devletin imha ve tehdidi altında olan bütün kadınlar adına direnişi
mümkün kılmak hepimizin tek görevi ve tek seçeneğidir.
Kadınlar!
• Sokakları zaptedin, geri çekilmeyin, AKP-IŞİD faşizmine karşı Türkiye halklarının her gün
ayaklar altına alınan onurunun, vicdanının daha da büyüyerek yükselen sesi olun.
• Devletle uzlaşmaz savaş verip bedel ödeyen, ölümsüzleşen devrimci kadınların
mücadelesini ileri taşıyalım, kararlılıklarının, iradelerinin izinden gidelim.
• Faşizmin üzerimizden elini çekmesini beklemeyin, bize uzanan her eli bir daha
uzanamayacak hale getirin.
• Örgütlülüğümüzü yükseltelim; dayanışmamızı silahlanarak sağlayın. Hiçbir kadını yalnız ve
savunmasız bırakmayın.
• Kadın düşmanlarının duruşmalarını yaptırmayın, mahkemelerini boşa düşürün, gerçek
adaletin takipçisi olun.
• Özgürlüğümüze, onurumuza, bedenimize, canımıza kastedenlere karşı, hem kendimizi hem
bütün kadınları savunmak adına gerçek adaleti sağlayın.
• Erkek adaletin zincirlerini çözdüğü tacizcilere, tecavüzcülere ve kadın katillerine memleketi
dar edin.
• IŞİD'e ve gerici-faşist çetelere para, yatak, güç sağlayan, Türkiye'de fetvalar veren, Alevi
kadınları, genç kadınları hedef gösteren bütün örgütlenmeleri vurun, imha edin.
• 'Eğitim kurumu' adı altında, devlet onayıyla taciz ve tecavüz tarikatına dönen, çocukların
onuru ve geleceğiyle oynayan, onları intihara sürükleyen işkencehaneleri kapatın,
sorumlularını cezalandırın.
• 'Okulu' harem, 'eğitimi' tecavüz olanın saraylarını başlarına yıkın!
Uyarıyoruz!
'İmana' gelip, 'iyi halden' salıverilenler, rütbesine rütbe katan işkenceciler, 'aslanlar gibi
yatıp, aslanlar gibi çıkanlar'; sizlerin esas yargıcı biziz. Siz, bizim bütün ezilen, aşağılanan kadınlar
adına ve onlarla birlikte omuzladığımız kadın kurtuluş davamızda, emsal olacaksınız.
Bütün varlığı bir gecede yok olabilecek olanlar, sizi rahat uyutmayacağız. Bir tane tacizci,
tecavüzcü, kadın katili, çocuk istismarcısı ve bunların koruyucuları kalmayana dek ensenizde
olacağız.
Unutmayın
"bu işler parayla değil, sırayla".

KADIN ÖZGÜRLÜK GÜCÜ

*Rote Zora:"Widerstand ist möglich!"

İletişim

"Komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine, ancak şimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla yıkılması yoluyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim karşısında titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var!" -Komünist Manifesto'dan